Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân tạm thời không di chuyển về nước

Thủ tướng bổ nhiệm tân Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 52 tuổi

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ, ông Cao Huy, 52

Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ, ông Cao Huy, 52 tuổi, vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Tại Quyết định 418/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm ông Cao Huy, Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ (VPCP), giữ chức vụ Phó chủ nhiệm VPCP.
Thủ tướng bổ nhiệm tân Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 52 tuổi - Ảnh 1.

Tân Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy – Ảnh: VGP

Ông Cao Huy sinh năm 1968, quê quán tỉnh Hải Dương.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Văn phòng Chính phủ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Chính phủ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Văn phòng Chính phủ.

Hiện ngoài Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng, VPPC còn có 5 Phó chủ nhiệm là: Nguyễn Cao Lục, Nguyễn Sỹ Hiệp, Nguyễn Xuân Thành, Mai Thu Vân và Cao Huy.

Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, là bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ (bao gồm các Phó Thủ tướng Chính phủ) tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ và hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến cơ sở, bảo đảm thống nhất, thông suốt, liên tục của nền hành chính quốc gia; kiểm soát thủ tục hành chính; bảo đảm thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và cung cấp thông tin cho công chúng theo quy định của pháp luật; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần cho hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo nguoilaodong.vn

baotuoitre